За бутилираните води

ЗА БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИ

Ст.н.с. д-р инж.Л. Владева

Какво е изворна вода? По принцип, изворни са тези води, които произхождат от защитени от замърсяване подземни водоизточници и идват на земната повърхност на самоизлив, т.е. под собствено налягане. Обикновено тези води не са подложени на външна намеса (напр. сондиране), а след дълъг и продължителен преход намират път до земната повърхност. Температурата на изворните води е значително под 20 о С и в тях обикновено не се установява наличие на високи стойности на вещества с хранително-физиологично действие, характерни за минералните води.

Използването на изворните води не налага специално разрешение за бутилиране, както това се прави при минералните води. Изворната вода може да се предлага в бутилиран вид при условие, че отговаря на приети критерии и с водата не се провежда някоя от следните процедури:· не се дезинфекцира,· не се транспортира, а се бутилират на водоизточника при изградена твърда връзка с него· съдържа определени съставки- физико- химични, химични и радиологични, съгласно Наредба 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели · чиста е микробиологично.

Трябва да отбележим, че при изворните води в страните от ЕС не се слага извадка от анализа и не се разрешават наименования, които биха могли да доведат до заблуда, че водата е минерална.

Къде се среща изворната вода? Изворната вода се среща в планинските масиви, обикновено е позната като планинска вода – чиста, свежа, пивка. Често ли се среща? Да, като извори в планините Витоша, Пирин, Рила, Родопите. Някои от тези води се използват за пиене, като са изведени до чешми, използвани от населението, а други вече се бутилират.

С какви съставки се характеризират българските води – минерална, трапезна и изворна? По принцип водите – минерална, изворна и трапезна, съдържат главно соли, които дисоциират на аниони (отрицателно заредени частички) и катиони (положително заредени). Основните йони, които се намират в тях са катионите на натрий, калций и магнезий и анионите на флуорид, хлорид, сулфати, хидрокарбонати /карбонати. Съотношението на тези съставки по принцип е различно и определя характера на водата и нейната принадлежност към една или друга група.

Каква е разликата между минерална и изворна вода? У нас разликата главно е в температурата. Ако водата излиза на земната повърхност с температура над 20 О С, тя се класифицира като минерална. В европейските страни разликата е в минерализацията и в наличието на едни или други соли. Напр. в Германия една вода е минерална, когато отговаря не само на основните изисквания (дълбочина, чистота, стабилност и пр.), но и когато има наличие на калциеви йони над 150 мг/л, магнезиеви – над 50 мг/л и флуорид – над 1 мг/л. Изворните води се характеризират като води, съдържащи ниска минерализащия т.е. те са слабоминерализирани. За съжаление, у нас не се възприе някаква количествена разлика между минерални и изворни води, дори и по отношение на температурата. Kазва се, че изворната вода произхожда от подземен воден обект, който не е находище на минерална вода?! Има ли значение за състава температурата, при която извира минералната вода? Температурата при извиране на една вода е важен показател за нейните качества, свойства и структура. Високата температура в повечето случаи говори за вода от дълбок произход, с висока санитарно-химична и микробиологична чистота, но не винаги тази вода е с повече разтворени соли, в сравнение с една студена вода. Напротив, води, които са с висока температура имат ниска минерализация, преобладаващи натриеви йони и висока алкалност. Съставът на водата е в зависимост

· от химизма на земните пластове, през които минава тя,

· от влиянието на повишената или ниска температура върху разтворимостта на едни или други минерали,

· от времето, което тя престоява в съприкосновение с тях и редица други фактори.

В какви случаи изворната вода е за предпочитане пред минералната вода? Когато не е необходимо и/или не е полезно да се пие вода, обогатена с минерали, напр. когато в нея има повече флуорид, когато е твърда ( с повече калциеви и магнезиеви йони), когато е алкална. Не на последно място са и вкусовите качества, които в повечето случаи са в полза на изворната вода .

Коя според Вас е най-голямата заблуда на българските потребители при избора на минерална и трапезна вода? Какво българските потребители не знаят за водите? Българските потребители не различават типовете води, които им се предлагат. Те виждат големия асортимент на бутилирани води в магазините и не се замислят коя вода би била най-полезна за тях. В повечето случаи те не правят разлика между продуктите, които биха могли да закупят- минерални, изворни или трапезни води. Влезе в употреба понятието „трапезни“ води. Те обикновено са води от водопровода, минерални или изворни, с добавка (напр.натриев хидроген карбонат), както и високоминерализирани води след разреждане, обикновено дезинфекцирани. Допустимо е и газирането им. Независимо от привлекателното име – трапезна, този клас вода е с най-ниски общи качества, сравними с водопроводните. Българският потребител напр. не знае, че натуралната минерална вода само в изключителни случаи се подлага на някаква обработка ( напр. озониране), която не променя значимо характера на водата, докато трапезната вода е обикновена чешмяна вода след дезинфекция и обработка, със звучното име „трапезна“. В минералните води винаги има йони с хранително-физиологично действие, полезно за организма.Минералните води на България са много и разнообразни. Предлаганите на пазара в бутилиран вид, те са повече от 40. Една значителна част от тях са натуралните минерални води, без добавки, без обработки, без промяна, просто те са естествен продукт, достигащ до нас от дълбините на земята. Независимо че са познати, все още не можем да четем правилно информацията за тях и не се ориентираме за техните качества и правилния начин на приложение. Качествата на минералните води се оценяват, съгласно приетите норми у нас и в европейските страни. Три от бутилираните български минерални води са официално регистрирани в Германия, могат и се предлагат на европейските пазари като сертифициран висококачествен продукт. Това са минералните бутилирани води от Девин Б5, Брацигово и Драгойново (Аис бред). Много изследвания, всеобхватни проучвания, средства и време ни костваше това, много усилия и от страна на фирмите. Но признаването е факт и тези води могат да се изнасят във всички държави на ЕС. Известно е, че всяка водата съдържа електрично натоварени частички наречени йони. Те са положително натоварени катиони и отрицателно натоварени аниони. Стабилни във времето и с постоянен състав след престояване, бутилираната минерална вода е подходяща за утоляване на жажда, за възстановяване загубата на соли в организма след тежък физически труд и при горещи производства, при посещение на сауни и спортни центрове, за промиване и възстановяване нивото на телесните течности на организма.

Най-важната информация за всяка една бутилирана вода може да се намери на нейния етикет. Това е първото нещо, на което трябва да обърнеме внимание при покупката на водата. Защото етикетът на водата е нейната визитна картичка. Производителите на бутилирана вода разполагат с многобройни проучвания за техния състав. На базата на физико-химични, микробиологични, хидрогеоложки и балнеологични проучвания се издават сертификати и се получават концесии за ползване.

Минералните води са представители на различни групи. Има води с ниско съдържание на разтворени минерални вещества и такива с много и значими йони.Преобладаващата част от основните йони обикновено са представени на етикета. Мярка за минерализацията на водата е количеството на разтворени соли, които се съдържат в нея. Обикновено дестилираната вода се приема, че има минерализация нула. Тогава напр. натуралната минерална вода от Горна Баня има солево съдържание 160 мг/л, Девин- 260 мг/л. и т.н. Редица изворни води са с минерализация 80 -100 мг/л. Преобладаващата част от минералните води на България са с минерализация под един грам на литър. Това е голямо предимство, тъй като по този показател и по концентрация на основните йони са близки до световните и наши норми за питейни води за ежедневна консумация. Освен минерализацията на етикета може да бъде отбелязан и типа на водата, т.е. кои йони преобладават. Основни йони, които се отбелязват са калциеви, магнезиеви натриеви, хидрокарбонатни, сулфатни и хлоридни. Тяхното количество се определя по преобладаващите катионите и анионите на фона на общата минерализащия на водата. Според тези преобладаващи катиони и аниони водите могат да бъдат означени като

· хидрокарбонатно-сулфатни натриеви (Горна баня, Княжево, Вършец)

· хидрокарбонатно-сулфатни натриеви, съдържащи флуорид и метасилициева киселина (София-център, Хисар, Банкя, Костенец, Бързия, Железница)

· хидрокарбонатно натриеви, съдържащи флуорид (Търговище, Долно Ботево)

· хидрокарбонатни калциево-магнезиеви, бедни на натрий (Белово, Старозагорскибани, Трънска банкя, Панчарево, Асеновград, Чумерна, Дипсизи)

· хидрокарбонатни калциево-магнезиеви и силициеви (Драгойново)

· хидрокарбонатни калциево-магнезиево-натриеви (Албена)

· хидрокарбонатни натриево-калциеви и силициеви (Брацигово)

· хидрокарбонатни натриево-калциеви, съдържащи флуорид, метасилициева киселина и въглероден диоксид, с висока минерализация (Михалково)и много други.

Това огромно разнообразие от типове води предопределя и различните им вкусови качества, според преобладаващите съставки, и е едно голямо богатство на страната. Изключително интересен вид са флуоридсъдържащите минерални води (Овощник, Ягода, Павел баня), които с успех могат да заменят препарати, съдържащи флуорид, препоръчвани за кариеспрофилактика и профилактика на остеопорозата. Много съществено е използване на бутилираните минерални води за приготвяне храна на кърмачета. За тази цел са подходящи бедни на натрий води (натриеви йони под 20 мг/л) и важни изисквания по отношение на някои от останалите съставки, определящи чистотата им, като нитрати – до 10 мг/л, нитрити – до 0.02 мг/л, флуориди – до 0.7 мг/л, сулфати – до 200 мг/л, манганови йони – до 0.05 мг/л и арсенови йони – до 0.005 мг/л.

Освен аниони и катиони в минералните води има и т.н. неутрални или недисоцирани съставки, обикновено силициева киселина. Още през тридесетте години на миналия век е установено антисклеротичното действие на силициевите води, особено при използване на водата от детска възраст. Други важни компоненти в бутилираните води е концентрацията на микро компоненти – арсен, кадмий, олово,никел, бор, живак, манган, мед, цинк, антимон с неизяснено, токсично или полезно въздействие върху организма. Характерно за българските минерални води е ниската концентрация на тези микрокомпоненти, което определя минералните води като изключително чисти.Особено трябва да наблегнем на факта, че в българските минерални води отсъстват каквито и да е органични антропогенни замърсители като хлорирани въглеводороди, детергенти, пестициди, хербициди, омекотители, антиоксиданти, полихлорирани бифенили. Проучванията върху повече от 120 от тези органични съединения, определени с високочувствителни хроматографски методи, с наше учасие в Института по Химия на водите и балнеохимия на Техническия университет в Мюнхен и в Институт Фрезениус, Таунусщайн в Германия, показаха пълно отсъствие на тези вредни съединения. Изследвани са повече от 30 наши натурални минерални води за тези вещества, резултат от неправилна човешка дейност. Пълното отсъствие на тези вещества показва още веднаж високата чистота на нашата земя и дълбоките подземни минерални води. И накрая една характерна особеност за бутилираните минерални води у нас. Те се препоръчват за профилактика и лечение на определени заболявания след консултация с лекар. За тази цел минералните води трябва да се приемат по определена схема и в повишени количества.

Реклами

0 Responses to “За бутилираните води”  1. Вашият коментар

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: