Минерална вода от Панчарево

Физико-химична характеристика и оценка на минерална вода от Панчарево 

Л. Владева

Минералната вода от Панчарево е изключителна държавна собственост, съгласно публикувания закон за водите, ДВ бр, 67 от 1999 г. Най-общо, това значи, че право за ползване на находището се дава от Министерския съвет по реда за концесиите, ако водата ще се ползва за бутилиране, извличане на ценни вещества, добив на геотермална енергия. Минералната вода в Панчарево е една от известните в района на София. Тя е с  вековна история. Остатъци от зидове напомнят за римско време. Два от старите басейни  случайно са били открити и възобновени в края на по-миналия век (1894 г.). Днешната баня е била построена  през 1903 г. Многобройните извори по лявия бряг на река Искър са били каптирани през 1937-1938 г. и прекаптиран през 1959 г. с помощта на събирателна галерия. Температурата на водата е 48оС.  През 1956 г., преди завиряване на Панчаревското езеро, е изградена каптажна шахта, която хваща водите на изворите в коритото на реката (39оС). Кулата е разположена над нивото на езерото. По стълби се отива до извора, от който водата се изважда с помпа и използва в банята.             Минералната вода от галерията в Панчарево е хипертермална. В състава й преобладават йони на хидрокарбонатите, калция и магнезия. Концентрацията на натриеви йони е ниска – под 20 мг/л. Това, както и концентрациите на нитрати, нитрити, флуорид и микробиологичната чистота на водата, я пречисляват в групата на слабоминерализираните, бедни на натрий минерални води. Този тип води са подходящи за приготвяне храна на кърмачета и малки деца и за провеждане бедна на натрий диета. Водата почти не се използва, поради високата температура. През повече от сто годишния период на изследване минералната вода има практически постоянен физико-химичен състав и свойства (табл.1). Като цяло измененията не надвишават + 20 %. Във водата не се установяват неорганични съединения на азота като нитрити и амоний. Количеството на нитратите  (2-3 мг/л) е много по-ниско от допустимите норми (45 мг/л). Минералната вода от Панчарево е проучена за антропогенни замърсители като феноли, хлорирани въглеводороди, детергенти, пестициди, хербициди, омекотители. Изследванията направихме в Института по химия на водите и балнеохимия в Мюнхен и съвместно с колеги от Институт Фрезениус, Таунусщайн, Германия.  Водата показа безупречна чистота по отношение на повече от 60 единични органични съединения.             Стойностите на микрокомпонентите, радиологичните и  микробиологичните показатели на водата отговарят на изискванията на нормативните документи за минерални води – наши (БДС 14947-80 “Води натурални минерални питейни”, Наредба на МЗ 14/87,95 , Наредба на МЗ  6/95) и чуждестранни (Директива на ЕС 80/777 за минерални води, Наредба на Германия за минерални, изворни и трапезни води и др.) .            Минералната вода от Панчарево след охлаждане отговаря на изискванията и на БДС 2823-83 “Вода за пиене” и Директива на ЕС 80/778 за питейни води. Двата извора –  от галерията и  от кулата в езерото се различават главно по температурата. Като цяло минералната вода от галерията в Панчарево принадлежи към минералните води без балнеологично значими съставки. Тя е в групата на акратотермите, тъй като има повишена температура, но не е носител на съставки с физиолого-терапевтично действие ( флуоридът е под 1мг/л, метасилициевата киселина е под 50мг/л). Формира се в карстов район. Съдържа ниски концентрации метасилициева киселина( 25мг/л) и въглероден двуокис (50мг/л). Съгласно действащите европейски норми, отговаря изцяло на всички изисвания, а именно:

·        Водата е природно чиста – не съдържа санитарно-химични, антропогенни и микробиологични замърсявания

·        Не съдържа микрокомпоненти с неизяснено и токсично действие над определени нормирани стойности

·        Има стабилен физико-химичен състав и свойства

·        Концентрацията на натриеви йони пречислява водата към бедните на натрий води Освен за външно балнеолечение, което има многогодишни традиции в Панчарево, минералната вода може да намери приложение

·        за бутилтране (след оползотворяване на топлинната енергия)

·        за изграждане на спортно-профилактични съоръжения (след оползотворяване на топлинната енергия)

·        за разширяване в количествено и качествено отношение на външните лечебни процедури.

Съществуват модерни способи за оползотворяване на геотермалната енергия на минералните води и приложението й за отопление и другаде, където е необходима. През последните години в района на Панчарево непосредствено над и около галерията за минералната вода се изгради вилна зона, изникнаха ресторанти и увеселителни заведения. Всичко това крие реални рискове от замърсяване на находището. 

В случай, че има сериозни намерения да се използва водата, необходимо е да се направят: 

·        актуализирани хидрогеоложки проучвания на находището и евентуалната му защитеност

·        контролни физико-химични и микробиологични проучвания.

 Ако препоръчителните изследвания са в границите на нормите,  и ще се кандидатства за концесия с цел бутилиране на минералната вода и/или оползотворчване на геотермалната енергия, физико-химичните и микробиологичните изследвания трябва да бъдат проведени трикратно през два месеца (вкл. еднократно микроелементи) и да бъдат допълнени с данни за стойностите на радиологичните показатели и балнеологична оценка.  

                                                  мг/л                                                     Табл. 1

год. Cl HCO3 SO4 Na Ca Mg Mин.
1896 7 322 36 7.5 67 29 503
1946 2 314 51 23 59 31 526
1952 4 342 36 23 59 31 526
1956 4 307 42 14 59 31 483
1958 4 305 39 9 59 32 496
1964 4 296 40 7 57 31 469
1984 4 317 41 6 63 34 495
1996 4 305 40 8 58 33 473

                   Литература:

1. Азманов А., Българските минерални извори, С., 1940

2.Владева Л., Д. Костадинов. Български питейни минерални води. С., 1996

3.Владева Л., Д. Костадинов, Ю. Харизанов и др. Компютеризация на информацията за балнеологичните ресурси в НРБ, III национална конференция по курортология и физиотерапия с международно участие, Албена, 1985

4.Караколев Д., Л. Владева, Г. Загорски. Основи на балнеолечението, С., 1984

5. Предложение за рационално използване на минералните води в НРБългария, Инф.бюлетин, КИПИТУГА, 1980, 3-4 

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s

%d блогъра харесват това: